Ba tháng chuẩn hóa buôn gas: Nói chơi thì được?

Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Các doanh nghiệp kinh doanh gas sẽ có thời hạn 3 tháng để quy hoạch lại hệ thống phân phối của mình. Sau ngày 30/6, TP.HCM sẽ bắt đầu áp dụng chế tài cho các hình thức kinh doanh gas trên địa bàn không tuân theo quy định.

VietNamNet – Báo điện tử VietNamNet.
Thuốc BVTV

GD Star Rating
a WordPress rating system
GD Star Rating
a WordPress rating system

Share this post:

Recent PostsTin Mới Nhất

Leave a commentViết bình luận