BỆNH RỈ SẮT TRÊN BẮP (Puccinia maydis)

BỆNH RỈ SẮT HẠI NGÔ (Puccinia maydis)

risatbap BỆNH RỈ SẮT TRÊN BẮP (Puccinia maydis)

Bệnh xảy ra phổ biến ở các vùng trồng bắp ở nước ta, bệnh gỉ sắt gây hại chủ yếu trên phiến lá, đôi khi thấy trên bẹ và lá bao trái( lá bi).

Tác nhân gây bệnh: do nấm Puccinia maydis,

Triệu chứng và tác hại:

Triệu chứng bệnh ban đầu chỉ là những chấm nhỏ li ti màu vàng nâu, sau đó các chấm nầy nổi to dần cỡ hạt tấm bên trong chứa đầy các chất bột màu nâu đỏ giống có màu gỉ sắt đây chính là các bào tử giúp bệnh lây lan, phát tán , nếu bệnh nặng các chấm  nâu sẽ liên kết lại thành từng đám trên mặt lá làm cho lá bị cháy khô, cây còi cọc, sinh trưởng phát triển kém. Bệnh gỉ sắt xuất hiện và gây hại từ khi bắp mọc đến khi thu hoạch, nếu bệnh xuất hiện sớm sẽ làm cho cây sinh trưởng kém, có thể chết nếu bị quá nặng. Bệnh thường xuất hiện và gây hại khi trời mưa nhiều, trồng mật độ quá dầy, bón thừa đạm, ruộng thiếu ánh sáng. Các giống bắp đường, bắp nếp thường bị nhiễm bệnh nặng, trong khi các giống bắp lai, năng suất cao ít bị bệnh nầy.

Phòng trị:

+ Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn sạch tàn dư thực vật của vụ trước mang đi tiêu huỷ bằng cách  phơi khô, đốt. Cày xới đất chôn vùi gốc, thân lá bắp còn sót lại sẽ hạn chế bệnh vụ sau.

+ Trồng mật độ thích hợp, vừa phải, không trồng dầy. thường mật độ trồng thay đổi từ 60.000 cây – 70.000 cây/ Ha. Khoảng cách 70×20 cm -70×25 cm/1 hạt.

+ Dùng các giống kháng bệnh gỉ sắt.

+ Chăm sóc tốt, bón phân cân đối, hợp lý, không bón thừa đạm…

+ Cần phát hiện bệnh sớm, mới xuất hiện và phòng trị kịp thời bằng các loại sau :

  • Hoạt chất Hexaconazol : như Atulvil 5SC, Saizol 5SC, Anvil 5SC…
  • Hoạt chất Mancozeb như Manzate 75DF, Dithane 80WP, Penncozeb 75DF…
  • Hoạt chất Chlorothalonil như Daconil 500SC…

Các loại thuốc nêu trên có bán tại Cửa hàng Thuốc Bảo Vệ Thưc Vật Tuấn Cúc 92 Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. ĐT 063.3844089

 

 

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
BỆNH RỈ SẮT TRÊN BẮP (Puccinia maydis), 1.0 out of 10 based on 1 rating

Share this post:

Recent PostsTin Mới Nhất

Leave a commentViết bình luận

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@thuocbvtv.quocthien.net to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.