Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Thuocbvtv.com bao gồm: email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà ThuocBVTV.com yêu cầu Thành Viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký mua hàng và để ThuocBVTV.com liên hệ xác nhận khi Thành Viên đăng ký mua hàng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và việc chăm sóc, vận chuyển hàng hóa tốt nhất.
Trong quá trình giao dịch, thanh toán tại ThuocBVTV.com chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
Các Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ThuocBVTV.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

ThuocBVTV.com sử dụng thông tin Thành Viên cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến Thành Viên.
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành Viên và ThuocBVTV.com.
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành Viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành Viên.
Liên lạc và giải quyết với Thành Viên trong những trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại ThuocBVTV.com.
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: ThuocBVTV.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Thành Viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của Thành Viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành Viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành Viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Thành Viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của ThuocBVTV.com.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Cửa hàng thuốc BVTV Tuấn Cúc
Địa chỉ: 92, quốc lộ 20, khu phố 6, Liên Nghĩa, Đức Trọng Lâm Đồng
Telephone: (84) 984 561 230
Liên hệ: admin@thuocbvtv.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ThuocBVTV.com thực hiện việc này.
Thành Viên có quyền gửi khiếu nại về việc bị tiết lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của ThuocBVTV.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, ThuocBVTV.com sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do, đồng thời hướng dẫn Thành Viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Thành Viên trên ThuocBVTV.com được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của ThuocBVTV.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành Viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. ThuocBVTV.com cam kết rằng:

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Thành Viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành Viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành Viên, ThuocBVTV.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành Viên được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành Viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ tại khu vực dữ liệu ThuocBVTV.com.
Ban quản lý ThuocBVTV.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý ThuocBVTV.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành Viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành Viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

ThuocBVTV.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng (người tiêu dùng).