Kepler khám phá thêm 715 thế giới mới

Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

(TNO) Các nhà khoa học đã bổ sung một số lượng kỷ lục các hành tinh vào danh sách những thế giới ngoài hệ mặt trời.

News| KHOA HỌC.
Thuốc BVTV

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Share this post:

Recent PostsTin Mới Nhất

Leave a commentViết bình luận