Lịch sử mái tóc bạc trắng của Bầu Kiên

Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Những đêm không ngủ theo dõi thị trường vàng thế giới (do múi giờ của châu Âu, Mỹ lệch với Việt Nam) là thủ phạm gây bạc tóc. Kể từ đó “ông đầu bạc” trở thành biệt danh của bầu Kiên.

VietNamNet – Báo điện tử VietNamNet.
Thuốc BVTV

GD Star Rating
a WordPress rating system
GD Star Rating
a WordPress rating system

Share this post:

Recent PostsTin Mới Nhất

Leave a commentViết bình luận