Nguy cơ thảm họa Gravity trong không gian

Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Một vệ tinh có kích thước cỡ xe buýt bị mất liên lạc từ năm 2012 có thể nổ tung và phóng thích một đám mây rác thải tương tự thảm họa trong phim Gravity.
Nguy cơ thảm họa Gravity trong không gian

News| KHOA HỌC.
Thuốc BVTV

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Share this post:

Recent PostsTin Mới Nhất

Leave a commentViết bình luận