Quy trình mua hàng

Hướng dẫn mua hàng an toàn đảm bảo tại ThuocBVTV.com

– Khách hàng khi mua sắm tại ThuocBVTV.com phải thực hiện các thao tác đặt hàng và nhận hàng theo trình tự sau:

Cách 1: Thanh toán trước online qua chuyển khoản ngân hàng:
Bước 1: Khách hàng đặt hàng, cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực
Bước 2: Khách hàng thanh toán trước theo giá trị đơn hàng;
Bước 3: ThuocBVTV.com kiểm tra, xác nhận đơn hàng và chuyển hàng;
Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng;

Cách 2: Thanh toán sau:
Bước 1: Khách hàng đặt hàng; cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực
Bước 2: ThuocBVTV.com xác thực đơn hàng;
Bước 3: ThuocBVTV.com xác nhận thông tin khách hàng (điện thoại, tin nhắn, email);
Bước 4: ThuocBVTV.com chuyển hàng;
Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán;