RẦY BÔNG XOÀI

Tên khoa học: Idioscopus nitidulus
Họ :
Cicadellidae
Bộ :
Hemiptera

Hình thái và cách gây hại :
Đây là loài gây hại nghiêm trọng trên xoài. Thành trùng có kích thước khá nhỏ khoảng 4 mm, cánh màu nâu với một băng trắng nằm ngang phần tiếp giáp với ngực.
Thành trùng đẻ trừng rãi rác trong các mô lá non, chồi non hoặc hoa. rầy bông chích hút làm lá bị cong, rìa lá khô, hoa bị khô, trái non không phát triển và rụng. Ngoài ra rầy còn thải phân lỏng có chứa dịch đường thu hút nấm bò hống phát triển làm đen cuống hoa và trái làm giảm giá trị thương phẩm của trái.

Phòng trị
– Cắt tỉa cành sau khi thu hoạch tạo điều kiện cho cây thông thoáng hạn chế sự phát triển của rầy.
– Nếu mật số rầy cao có thể dùng các loại thuốc như: Confidor, Lannate, Admire… để phun

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Share this post:

Recent PostsTin Mới Nhất

Leave a commentViết bình luận