Sự sống mới

Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Các nhà khoa học đã tạo ra một vi sinh vật “bán nhân tạo” đầu tiên với mã di truyền hoàn toàn khác so với những sự sống còn lại trên trái đất.
Sự sống mới

News| KHOA HỌC.
Thuốc BVTV

Share this post:

Recent PostsTin Mới Nhất

Leave a commentViết bình luận