Thuốc bảo vệ thực vật là gì

Các sản phẩm bảo vệ thực vật là gì? Phân loại chung như thế nào? Thuốc trừ  sâu là những hóa chất mà  có thể giết chết hoặc kiểm soát sâu bệnh. Dịch hại sinh vật, vi sinh vật, côn trùng, động vật gặm nhấm có khả năng gây thiệt hại cho cây trồng và thực phẩm. – Thuốc BVTV có các loại sau: – Thuốc...