Ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ cho bảo vệ thực vật

bvtv.com
Ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ cho cây trồng – hướng đi đúng đắn của phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững. Hiện nay, sự phát triển của nền nông nghiệp nước ta đang đi vào mức độ thâm canh cao với việc sử dụng ngày càng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học và hàng loạt...

Vai trò sinh lý của các nguyên tố khoáng chất với cây trồng

nhucaudinhduongcaytrong
VAI TRÒ SINH LÝ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG Ở THỰC VẬT (Đạm, Lân, Kali, Canxi, Lưu huỳnh, Magiê, B, Mo, Fe, Mn, Zn…) 1. Các nguyên tố cần cho sự phát triển của thực vật Các nguyên tố khoáng cần cho sự phát triển của thực vật: xây dựng tế bào mô, N, P, K, Na, Ca…tham gia vào quá trình sinh lý sinh hóa trong tế...

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật năm 2014

bvtv.com
Ngày 17/4/2013, Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT về việc Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam 1. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng...